Strona FB          Grupa FB       You tube
                     SOLIDARNI  W  POTRZEBIE

Nasze działania wspierają

Wspólne stanowisko Prezydentów Łomży

Dr n.med. Henryk Perkowski: Przywracajmy szpital do normalnej aktywności

Główne zdjęcie

Dr n.med. Henryk Perkowski

– Czas by podejmować decyzję przywracania funkcjonowania Szpitala! – pisze dr n.med. Henryk Perkowski w przeddzień drugiej „miesięcznicy” podjęcia przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego decyzji o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny dla osób zakażonych koronawirusem. – Nie krytykuję decyzji o przeprofilowaniu Szpitala. Strach przed scenariuszem włoskim, który mógł się wydarzyć był duży. Braki w służbie zdrowia mogły przyczynić się do katastrofy. Natomiast udało się spłaszczyć krzywą zachorowań, a wspaniale to widać w województwie podlaskim i czas na zmianę systemu pracy w warunkach tej epidemii – pisze znany łomżyński lekarz nefrolog, wieloletni ordynator oddziału nefrologicznego i nowoczesnej stacji dializ szpitala wojewódzkiego w Łomży apelując o przywracanie go do normalnej aktywności.

W dniu, w którym piszę te słowa w województwie podlaskim stwierdzane są pojedyncze przypadki zachorowań spowodowanych SARS-CoV-2 /koronawirusem/. Szpital w Łomży stoi pusty. Hospitalizowanych jest dziś 21 osób, w tym oddziały neurologii, onkologii, laryngologii, okulistyki, rehabilitacji, rehabilitacji kardiologicznej, ginekologii i położnictwa bez pacjentów. Pojedynczy chorzy w oddziałach chirurgicznym, urologicznym, ortopedycznym i intensywnej terapii.

Nie krytykuję decyzji o przeprofilowaniu Szpitala. Strach przed scenariuszem włoskim, który mógł się wydarzyć był duży. Braki w służbie zdrowia mogły przyczynić się do katastrofy. Natomiast udało się spłaszczyć krzywą zachorowań a wspaniale to widać w województwie podlaskim i czas na zmianę systemu pracy w warunkach tej epidemii. Wirus nie ustąpi i musimy nauczyć się żyć w warunkach, które nas zabezpieczą. Szczepionka być może będzie w połowie następnego roku jak przepowiadają eksperci.

Popieram argumenty Stowarzyszenia Solidarni w Potrzebie zawarte w petycji do Zarządu Sejmiku Województwa Podlaskiego. Obecnie wyłączenie Szpitala w Łomży istotnie ograniczyło dostęp do opieki zdrowotnej. Niewątpliwie zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców tego regionu. Pacjenci czekają na przerwane porady specjalistyczne, hospitalizacje i zabiegi.

Czas by podejmować decyzję przywracania funkcjonowania Szpitala!

O ile dość sprawnie Dyrektor Jacek Roleder przeprofilował Szpital na jednoimienny zakaźny to przywracanie funkcji będzie trudniejsze. Chciałbym podzielić się moimi przemyśleniami. W swoim życiu zawodowym wielokrotnie uczestniczyłem w zmienianiu profili pracy oddziałów z powodu zwiększonych zachorowań np. na grypę.

1. Zacznę od poradni specjalistycznych.
Powinny być szybko uruchamiane. Umawianie i rejestracja telefoniczna precyzyjnie na określoną godzinę. W taki sposób by nie spowodować gromadzenia się pacjentów. Wydłużony czas porady.
Przy wejściu pacjent otrzymuje maseczkę chirurgiczną i dezynfekuje ręce/pożądane dezynfektory na czujniki/. Nie powinno się akceptować maseczek noszonych przez ludzi na ulicach. Sprawdzanie temperatury jest wątpliwe, gdyż 18-80% ludzi z koronawirusem jest bezobjawowych. Oddzielne wejścia pracowników szpitalnych.
Dobrze byłoby by NFZ zmienił rozliczanie poradni specjalistycznych. Rozliczanie punktowe powinno być zmienione na kapitacyjne – na rejon objęty opieką. Zmniejszyły by się kolejki, uelastyczniło udzielane porady z naciskiem na teleporady i opiekę koordynowaną. W takich obostrzeniach nie będziemy w stanie wykonać kontraktu.
Personel w dniu udzielania porad nie powinien zajmować się chorymi z koronawirusem.

2. W całym województwie należy przeorganizować pracę szpitali.
W każdym szpitalu bez oddziału zakaźnego powinny być zorganizowane łóżka obserwacyjne, na których pacjenci podejrzani o zakażenie będą mogli poczekać na wykluczenie SARS-CoV-2. Nie można każdej gorączki bez porządnej weryfikacji odsyłać do oddziałów zakaźnych. Gorączka z powodu koronawirusa może być w województwie jedna, a z innych przyczyn olbrzymia ilość. Niedrożność trzeba operować natychmiast, pobrać badanie na koronawirusa, stosować środki ochrony osobistej.
Znam jeden ze szpitali powiatowych, gdzie lekarka anestezjolog z pielęgniarką epidemiologiczną utworzyli takie łóżka, łącznie ze wstawionym respiratorem (ostra niewydolność oddechowa może mieć wiele przyczyn). Dyrektor się posłuchał.

Podstawową rzeczą są środki ochrony osobistej i testowanie. Wydaje się iż w tym względzie nastąpiła poprawa. Dodatkowo muszą być prowadzone szkolenia personelu w różnych aspektach wypełniania procedur. Od tego w Łomży zaczęto na początku epidemii.

W obecnej sytuacji łóżka dwóch oddziałów zakaźnych, Kliniki Chorób Zakaźnych i szpitala MSW prawdopodobnie wystarczą. W Szpitalu łomżyńskim można pozostawić zamontowane śluzy i w razie ewentualnego pojawienia się setek zakażeń dokonywać przeprofilowań.

Wiele osób, również tych spoza służby zdrowia włożyło dużą pracę w rozwój tego Szpitala. Szpital zakwalifikowano do najwyższego poziomu referencyjnego i uzyskał certyfikat ISO oraz akredytację fachową. Natomiast jak wiele szpitali w Polsce jest kruchy pod względem kadrowym. Przywracajmy go do normalnej aktywności.

To są moje rady, ale jest wielu mądrych ekspertów, których można poprosić o pomoc.
Chciałbym aby moje przemyślenia dotarły do Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Wojewódzkiego Oddziału Podlaskiego NFZ, radnych wszystkich szczebli, Rady Społecznej Szpitala i wszystkich którym opieka zdrowotna leży na sercu mieszkańców rejonu działania Wojewódzkiego Szpitala w Łomży.

dr n.med. Henryk Perkowski

artykuł ze stanowiskiem opublikowany na portalu 4lomza.pl w dacie 12 maja 2020r
wyróżnienia w tekście pochodzą od redakcji

Stanowisko
Dyrektor Filii OUPiS ZNP Zarząd Główny w Łomży w sprawie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

It has survived not only five centuries but also the leap into electronic type setting. when an unknown printer took a galley of type and scrambled to make a type specimen book.

Wspólne stanowisko Prezydentów Łomży

STANOWISKO PREZYDENTÓW MIASTA ŁOMŻY
sprawujących zaszczytną funkcję w samorządzie łomżyńskim w latach 1990–2020,
w odniesieniu do obywatelskiej inicjatywy stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE,
zmierzającej do przywrócenia możliwości świadczenia w pełnym zakresie
przez Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, opieki zdrowotnej dla społeczności Ziemi Łomżyńskiej

My niżej podpisani Prezydenci Miasta Łomży, z wielkim niepokojem przyjęliśmy komunikat Ministra Zdrowia RP z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zaliczenia szpitala wojewódzkiego w Łomży do rządowego rejestru placówek jednoimiennych – zakaźnych.
Jakkolwiek rozumiemy intencję rządu RP, zmierzającą do należytego wypełniania swoich funkcji przez polską służbę zdrowia w okresie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, to należy podkreślić, że łomżyński szpital funkcjonujący od roku 1996 w siedzibie przy Al. Józefa Piłsudskiego 11, jest jedynym w województwie podlaskim szpitalem III stopnia, w którego 29 poradniach specjalistycznych i SOR-ze świadczony jest pełny zakres usług medycznych, dla prawie 120-tysięcznej populacji mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej. Oświadczamy, że przeznaczenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia całego szpitala wyłącznie dla potrzeb pacjentów zarażonych koronawirusem, naraża na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia tysiące mieszkańców Łomży i okolicznych gmin, chorujących na choroby przewlekłe – np. krążeniowe, czy układu oddechowego, a w szczególności zagrażając dzieciom, kobietom w ciąży i osobom starszym.

Wobec realnego niebezpieczeństwa przedłużenia się okresu trwania pandemii, bardzo prawdopodobna jest także sytuacja, że wyłączenie łomżyńskiego szpitala z systemu pełnozakresowej opieki medycznej, przyczyni się również do utraty zdobytego wielkim nakładem pracy statusu szpitala III stopnia. W wymiarze cywilizacyjnym grozi to trwałym obniżeniem jego rangi i tym samym, jakości świadczonych usług medycznych, z ogromną szkodą dla przyszłego rozwoju samego szpitala, naszej kochanej Łomży i całej Ziemi Łomżyńskiej.

Z uwagi na powyższe, my niżej podpisani, którym społeczność łomżyńska zaufała i powierzyła sprawowanie funkcji Prezydenta Miasta Łomży, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za dobro mieszkańców Łomży i rozwój naszego miasta, popieramy inicjatywę obywatelską stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE i wzywamy do natychmiastowej zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w kierunku przywrócenia możliwości świadczenia pełnozakresowej opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom Łomży i Ziemi Łomżyńskiej, nie dotkniętych pandemią koronawirusa. Związane z tym działania społeczne zasługują naszym zdaniem na zdecydowane i jednoznaczne poparcie, jako działania w duchu solidaryzmu społecznego, wpisujące się w żywotne potrzeby łomżyńskiej społeczności.

 Marek Przeździecki – Prezydent Miasta Łomży w latach 1990 – 1992
Jerzy Brzeziński – Prezydent Miasta Łomży w latach 2002 – 2010
Mieczysław Czerniawski – Prezydent Miasta Łomży w latach 2010 – 2014
Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomży od roku  2014

Stanowisko
Dyrektor Filii OUPiS ZNP Zarząd Główny w Łomży w sprawie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

It has survived not only five centuries but also the leap into electronic type setting. when an unknown printer took a galley of type and scrambled to make a type specimen book.

Stanowisko
Prezesa Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w szpital zakaźny

Stanowisko
Łomżyńskiej Rady Seniorów  w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w szpital zakaźny

Do stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE napływają dalsze stanowiska popierające trwałe udostępnienie części Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dla potrzeb pełnozakresowej opieki dla pacjentów nie zarażonych koronawirusem.