Strona FB          Grupa FB       You tube
                     SOLIDARNI  W  POTRZEBIE

0
Osoby, które podpisały petycję​
0
Osoby, które podpisały petycję​

POBIERZ PETYCJĘ DO MINISTRA ZDROWIA - podpisz ją i złóż do stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE

POBIERZ PETYCJĘ DO WŁADZ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO​ -podpisz ją i złóż do stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE

Stan liczników PETYCJI jest aktualizowany w miarę zliczania podpisanych przez mieszkańców Łomży i okolicznych gmin druków PETYCJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE WYPEŁNIANIA I ZBIERANIA PETYCJI

Liczymy na WASZE wsparcie, bo NASZ WSPÓLNY GŁOS zawsze znaczy więcej. PROSIMY O WYPEŁNIANIE KOMPLETU (2 petycji)

Należy wypełnić i podpisać komplet 2. PETYCJI : do Ministra Zdrowia i właścicieli szpitala – Władz Województwa Podlaskiego. 

Druki PETYCJI można nieodpłatnie pobrać w kasach wymienionych niżej placówek handlowych, a wypełnione PETYCJE MOŻNA wrzucić do żółtych skrzynek umieszczonych w sklepach:
1/ PSS Społem LUX, ul. Aleja Legionów 105 (Blaszak)

2/ PSS Lux Mini, ul. Kasztelańska 3
3/ Społem FENIX, ul. Wojska Polskiego 161F
4/ Sklep Spożywczy K1, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2A
5/ Sklep komputerowy Sim-Tech, ul. Dworna 18/lok. 2

Stowarzyszenie uprzejmie także informuje, że za pośrednictwem żółtych skrzynek możliwe jest informowanie stowarzyszenia o zaobserwowanych problemach w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej w łomżyńskich placówkach służby zdrowia.

Wzór wypełnionej PETYCJI do Ministra Zdrowia RP

Wzór wypełnionej PETYCJI do władz Województwa Podlaskiego

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Przedmiotem petycji może być żądanie, w  szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia  zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE wobec bezprecedensowego w skali zagrożenia dla zdrowia i życia ogółu społeczności Ziemi Łomżyńskiej, powstałego na skutek zmiany Poleceniem Wojewody Podlaskiego przeznaczenia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w całości na szpital zakaźny, zdecydowało o rozpoczęciu w dniu 7 maja br. obywatelskiej  akcji zbierania podpisów pod PETYCJAMI do:
1/ Ministra Zdrowia RP, jako osoby prawnej odpowiedzialnej konstytucyjnie za kształt i funkcjonowanie opieki  zdrowotnej.
2/ Samorządowych Władz Województwa Podlaskiego, jako osoby prawnej – właściciela Wojewódzkiego Szpitala w Łomży.  
Obie PETYCJE będą stanowiły ważny głos naszej społeczności, w którym będziemy mogli wypowiedzieć się za przywróceniem w części naszego szpitala, możliwości świadczenia możliwie szerokiego zakresu usług zdrowotnych w oddziałach i poradniach, dla pacjentów nie zarażonych koronawirusem. Dodatkowo zachęcamy do uczestnictwa w grupie na fb:   SOLIDARNI W POTRZEBIE.

REGULAMIN  AKCJI  SKŁADANIA  PETYCJI  w  sprawie  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Łomży
Paragraf 1
POBIERANIE DRUKÓW PETYCJI

Druki obu PETYCJI możliwe będą do pobrania za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia www.solidarniwpotrzebie.pl , stron internetowych wskazanych mediów oraz będą rozprowadzane za pośrednictwem lokalnych koordynatorów stowarzyszenia, którzy wskazani będą na grupie społecznościowej na fb działającej pn SOLIDARNI W POTRZEBIE.
UWAGA
Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE będzie przyjmowało druki PETYCJI , wyłącznie wydrukowane na kartkach formatu A4.

Paragraf 2
WYPEŁNIANIE DRUKÓW PETYCJI
Każda z PETYCJI możliwa jest do wypełnienia przez maksymalnie dwie osoby, które na stronie pierwszej powinny w polu: Dane podmiotu trzeciego, w interesie którego składana jest petycja – podać swoje imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania, natomiast na stronie drugiej podpisać się pod polem: Przedmiot petycji , jak również wyrazić swoim podpisem pod polem: ZGODA NA ZŁOŻENIE PETYCJI , zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  oraz na złożenie przez stowarzyszenie PETYCJI odnośnym władzom. 

Paragraf 3
SKŁADANIE WYPEŁNIONYCH DRUKÓW PETYCJI
1.
Wypełnione oryginały druków PETYCJI z uwagi na potrzebę stosowania zasad ochrony danych osobowych (RODO) , zbierane będą wyłącznie we wskazanych przez stowarzyszenie miejscach, których wykaz których będzie dostępny na stronie internetowej www.solidarniwpotrzebie.pl/petycja/ , do zamkniętych w sposób trwały i specjalnie oznakowanych skrzynek, bądź też będzie można je wysyłać drogą pocztową na adres siedziby stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – SOLIDARNI W POTRZEBIE, ul. Sadowa 2, 18-400 Łomża
2.
Wszelkich informacji na ten temat będzie można zasięgnąć pod adresem mailowym: solidarniwpotrzebie@o2.pl ,

bądź też za pośrednictwem strony na fb działającej pod adresem: www.facebook.com/solidarniwpotrzebie/.

UWAGA
Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE jako administrator danych osobowych przetwarzanych na cele AKCJI SKŁADANIA PETYCJI w sprawie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  uprzejmie informuje, że składanie PETYCJI nie może odbywać się za pośrednictwem osób trzecich, a jedynie na warunkach opisanych w Paragrafie 3 „REGULAMINU AKCJI SKŁADANIA PETYCJI w sprawie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”.

/Zarząd stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE/